CAVI COASSIALI | Mach Power - Solutions

home>Prodotti>Networking>cabling>CAVI COASSIALI

CAVI COASSIALI - 9 prodotti presenti

MAT. RG59 100m,0.8 CU,3.5PE,0.12 AL,0.1x80 AL,OD 5.0,PVC CM-C5C1-016 approfondisci

MAT. RG59 100m,0.8 CU,3.5PE,0.12 AL,0.1x80 AL,OD 5.0,PVC

MAT. RG59 100m,0.85 CCS,3.5PE,0.12AL,0.12x48AL,OD5.0,PVC CM-C5S1-015 approfondisci

MAT. RG59 100m,0.85 CCS,3.5PE,0.12AL,0.12x48AL,OD5.0,PVC

MAT. RG59+DC 100m,0.5CU,1.5PE,0.12AL,0.12x64AL,DC0.25X16 CM-C5C1-021 approfondisci

MAT. RG59+DC 100m,0.5CU,1.5PE,0.12AL,0.12x64AL,DC0.25X16

MAT. RG59+DC 100m,0.5CU,1.5PE,0.12AL,0.12x64CU,DC0.25x16 CM-C5C1-020 approfondisci

MAT. RG59+DC 100m,0.5CU,1.5PE,0.12AL,0.12x64CU,DC0.25x16

MAT. RG59+DC 100m,0.8 CCS(DC 2*16*0.2)0.12*96Al, PVC White CM-030 approfondisci

MAT. RG59+DC 100m,0.8 CCS(DC 2*16*0.2)0.12*96Al, PVC White

MAT. RG6 100m,1.0CCS,4.6PE,0.12AL,0.12X48CCA,OD 6.6, PVC CM-C6S1-018 approfondisci

MAT. RG6 100m,1.0CCS,4.6PE,0.12AL,0.12X48CCA,OD 6.6, PVC

MAT. RG6 100m,1.0CU,4.37PE,0.12AL,0.12X48AL,OD 6.28,PVC CM-C6C1-017 approfondisci

MAT. RG6 100m,1.0CU,4.37PE,0.12AL,0.12X48AL,OD 6.28,PVC

MAT. RG6 100m,1.2 CU,4.8 PE,0.12AL,0.12X80AL,OD 6.56,PVC CM-C6C1-019 approfondisci

MAT. RG6 100m,1.2 CU,4.8 PE,0.12AL,0.12X80AL,OD 6.56,PVC

MATASSA RG59 + DC 100m, 2x0.75 CCS (DC 2x16x0.2) 0.12x96Al, PVC White CM-038 approfondisci

MATASSA RG59 + DC 100m, 2x0.75 CCS (DC 2x16x0.2) 0.12x96Al, PVC White